familychristianhomeschoolers.org
Old watches Researching Conventional paper
familychristianhomeschoolers.org ×

Essaycontest csaj khmer org

សម្រាប់អ្នកចង់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសសូមចូលទៅកាន់ទីនេះ ៖ ENGLISH VERSION

សមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុន(CSAJ)សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការប្រកួតតែងអត្តបទប្រចាំឆ្នាំ២០១៦។ការប្រកួតនេះធ្វើីឡេីងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឲកាសដល់យុវជនខ្មែរអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ដខ្លួនឯងនិងសង្គមព្រមទាំងអាចបព្ចេាញមតិនិងដំណោះស្រាយជាសាធារណៈចំពេាះបព្ហាសង្គមនានា។

បេក្ខជនឬបេក្ខនារីអាចជ្រីសរេីសប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំង៤ខាងក្រោម៖

1.

Khmer Learner Connections in Kansai, Japan

វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យា (STEM) ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាវិស័យអបរំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផ្នែក Originate តែម្តងនៅមានកម្រិតទាប ហើយនិស្សិតដែលសិក្សាមុខជំនាញ Control នៅសាកលវិទ្យាល័យឬសាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជានៅមានចំនួនតិច ដោយសារមូលហេតុដូចជាមុខជំនាញ⁣ Root គឺមានការពិបាករៀននិងលេីសពីនេះទៅទៀតការងារដែលមានតម្រូវការបច្ចេកទេស Stalk ក៏មានការខ្វះខាត។ តើអ្នកគិតថាមានវីធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈ Root នៅប្រទេសកម្ពុជា?

2.

វិស័យកសិកម្មជាវិស័យមួយយ៉ាងសំខាន់សំរាប់ប្រទេសកម្ពូជា។  ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននិងកំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្មយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពមធ្យម របបទឹកភ្លៀង និង essaycontest csaj khmer org វាធ្វើឱ្យកសិករលំបាកក្នុងការដាំដំណាំនៅក្នុងទីកន្លែងដដែល។ តើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការការពារនិងការបន្ស៊ាំទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ?

3.

សំរាមនៅក្នុងទីសាធារណៈបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ចូររៀបរាប់ពីមូលហេតុនៃបញ្ហានេះ។ ក្នុងនាមជាយុវជនមួយរូបតេីអ្នកមានគំនិតផ្តួចផ្តើួយ៉ាងដូចម្តេចដេីម្បីដេាះស្រាយនៅបព្ហាានេះ?

4. នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញមានគម្លាតខ្លាំងរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រ?តើអ្នកគិតថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ហើយអ្វីដែលជាមូលហេតុនៃគម្លាតនេះ?

រង្វាន់

 • ជ័យលាភីលេខ១៖ ទឹកប្រាក់២០០USD មេដាយមាស និងលិខិតសរសេីរ
 • ជ័យលាភីលេខ២៖ ទឹកប្រាក់១៥០USD មេដាយប្រាក់ និងលិខិតសរសេីរ
 • ជ័យលាភីលេខ៣៖ ទឹកប្រាក់១០០USD មេដាយសំរឹទ្ធិ និងលិខិតសរសេីរ
 • បេក្ខជនសរសេរបានល្អបន្ទាប់៧រូប ទឹកប្រាក់៥០USD និងលិខិតសរសេីរ

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមការប្រកួត

 • មានសពា្ជតិខ្មែរ និង កំពុងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពូជា
 • មានអាយុមិនលេីសពី២៣ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃ១៥ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
 • មិនធ្លាប់ជាជ័យលាភីនៃការប្រកួតឆ្នាំមុនៗរបស់ CSAJ

លក្ខខណ្ឌនៃការសរសេរអត្ថបទតែងសេចក្តី

 • អត្ថបទអាចជាភាសាខ្មែរ(១៥០០ – ៣០០០ពាក្យ) chisholms objection to help you compatibilism essay ជាភាសាអង់គ្លេស (១០០០ – ២០០០ពាក្យ)
 • សរសេរដោយវាយជាឯកសារអេឡិចត្រូនិដោយកំព្យូទ័រដោយសរសេរមួយជួររំលងមួយជួរ(double-spaced) និងប្រេីក្រដាសទំហំA4
 • ជាអត្ថបទផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានកាចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃ។ ប្រសិនបើដកស្រង់ផ្នែកណាមួយពីស្នាដៃអ្នកដទៃត្រូវមានដាក់ឯកសារយោងអោយបានត្រឹមត្រូវបេីពុំនោះទេអត្ថបទនោះអាចនឹងត្រូវដកចេញពីការប្រកួតនេះ
 • អត្ថបទត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនូវឈ្មោះទីកន្លែងសិក្សាឬធ្វេីការ អុីមែល និង លេងទូរស័ព្ចទំនាក់ទំនងរបស់បេក្ខជនឬបេក្ខនារី

*ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រេីសប្រាស់នៅក្នុងការប្រកួតនេះ ហេីយនឹងមិនត្រូវបានចែកចាយ ឬ ប្រេីប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងពីនេាះឡេីយ។

កាលវិភាគសំខាន់

 • ១៥ កក្កដា ២០១៦ ៖ ផុតកំណត់នៃការផ្ញេីអត្ថបទ
 • ០១ សីហា ២០១៦ ៖ ប្រកាសលទ្ធផលអ្នកជាប់វគ្គជម្រុះដំបូងចំនួន១០ រូប
 • ការធ្វេីបទបង្ហាញនិងការប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយ ព្រមទាំងពិធីចែករង្វាន់នឹងប្រារព្ធធ្វេីនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

របៀបផ្ញេីអត្ថបទមកចូលរួមប្រកួត

សូមផ្ញេីអត្ថបទតែងសេចក្តីរបស់អ្នកជាMs Statement និង Pdf arrangement មកកានអុីមែល៖[email protected] essaycontest csaj khmer org ឆ្នាំ២០១៦។ នៅពេលផ្ញេីសូមសរសេរ “CSAJ Essay sweepstakes 2016” នៅត្រង់ Theme នៃអុីមែលរបស់អ្នក។

ដំណាក់កាលនៃការជ្រីសរើីស

អត្ថបទល្អជាងគេចំនួន១០នឹងត្រូវបានជ្រេីសរេីសដោយផ្អែកលេីខ្លឹមសារ រចនាបថ ភាពច្បាស់លាស់ នៃអត្ថបទតែងសេចក្តីនិង នឹងការផ្តល់អណះអំណាងគាំទ្រមតិរបស់ខ្លួន។ ក្នុងនោះអត្ថបទចំនួន៣ នឹងត្រូវបានជ្រេិសរេីសចុងក្រោយជាជ័យលាភីប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ដោយគណៈកម្មាធិការ នៅភ្នំពេញ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រhttp://essaycontest.csaj-khmer.org ឬទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈអុីមែល:[email protected] where is rodney double essay (+81) 80-3696-3450 (ប្រទេស ជប៉ុន)

  

Related essay